Организация на движението за посещение на федералния канцлер на Република Австрия на 23.01.2023 г.

От 12:00 часа до приключване на мероприятието на 23.01.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на колите на участниците в мероприятието на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“, от страната на Гранд хотел София – 10 (десет) паркоместа.