Организация на движението за посещение на президента на Азербайджан Н. Пр. г-н Илхам Алиев

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, както следва:

- От 09:00 часа до приключване на събитието на 25.04.2023 г. на бул. „Витоша“ пред „Гранд хотел Милениум София“;

- От 12:00 часа до приключване на събитието на 25.04.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Златен рог“.

От 08:00 часа до 15:00 часа на 25.04.2023 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, както следва:

- На ул. „Съборна“ в участъка между ул. „Леге“ и пл. „Св. Неделя“;

- На паркинга пред хотел „София Балкан Палас“.