Организация на движението за подмяна на сградно канално отклонение за бл. 171 по ул. „Острово“, ж.к. „Х. Димитър“

От 12.12.2023 г. до 18.12.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по източната част на пътното платно на ул. „Острово“ в обхвата на бл. 171, като движението се извършва двупосочно по западното пътно платно на ул. „Острово“ в посочения участък.

От 12.12.2023 г. до 18.12.2023 г. (включително) се променя  маршрутът на тролейбусни линии №№ 2 и 4 само в посока ж.к. „Хаджи Димитър“, както следва: от кръстовището на мост „Тодорини кукли – Острово“ наляво по бул. „Владимир Вазов“, надясно по ул. „Панайот Хитов“, по ул. „Макгахан“ и от съществуващата спирка с код: 2040 ул. „Макгахан“ по маршрутите си.
В обратна посока маршрутите не се променят.
Тролейбусите ще се движат на дизелов двигател в участъка от спирка с код: 2108 „Метростанция "Хаджи Димитър“ до спирка с код: 2040 ул. „Макгахан“.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 100:  в посока кв. „Бенковски“, както следва: от кръстовището на бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Острово“ направо по бул. „Владимир Вазов“, по ул. „Панайот Хитов“,  по ул. „Макгахан“ и от съществуващата спирка с код: 2040 ул. „Макгахан“ по действащия си маршрут.
➢ В променения участък автобусите ще спират на спирка с код: 2108 „Метростанция "Хаджи Димитър“ за автобусни линии №№ 78, 79 и 120 и тролейбусни линии №№ 1 и 3;
➢ В посока „Пътностроителна техника“, както следва: от съществуващата спирка с код: 2481 ул. „Макгахан“ направо по ул. „Макгахан“,  по ул. „Панайот Хитов“, по бул. „Владимир Вазов“ до кръстовището с ул. „Черковна“, по бул. „Владимир Вазов“ (обратен завой) и от съществуващата спирка с код: 2107 „Метростанция "Хаджи Димитър“ по действащия си маршрут.
➢ В промения участък автобусите ще спират на следните спирки:
- спирка с код: 2041 ул. „Макгахан“ за тролейбусни линии № № 2 и 4;
- спирка с код: 0303 „Метростанция "Хаджи Димитър“ за автобусни линии №№ 78,79 и 120 и тролейбусни линии №№ 1, 2, 3 и 4.
Закрива се спирка с код 2100 „Ул. "Острово“ за тролейбусни линии № № 2 и 4 и автобусна линия № 100.