Организация на движението за паркиране на бул. „Кн. Мария-Луиза“


От 07:00 часа до 23:00 часа на 09.11., 10.11, 11.11. и 12.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на източното пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ до асансьора на метростанция „Сердика“, след паркоместата за автобуси – 2 (два) броя паркоместа.