Организация на движението за официално посещение на Президента на Хърватия в България

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, както следва:
- до приключване на посещението на 26.05.2023 г. на ул. „Ген. Гурко“ в участъка между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ пред „Гранд Хотел София“.

От 09:00 часа до приключване на мероприятието на 25.05.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” в участъка между и ул. „Съборна” и бул. „Цар Освободител”.

От 13:00 часа до приключване на мероприятието на 25.05.2023 г. се разрешава паркирането на автомобилите, превозващи участниците в мероприятието, на локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Кракра“ и ул. „Св. Климент Охридски“.