Организация на движението за официалното посещение на Президента на Република Албания

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва:
- От 07:00 часа на 13.12.2023 г. до приключване на мероприятието на 15.12.2023 г. на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“, от страната на хотела;
- От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 13.12.2023 г. на паркинга при вход А3 на Националния дворец на културата;
- От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 14.12.2023 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Златен рог“ и бул. „Черни връх“, от страната на хотела.
- От 07:00 часа до приключване на мероприятието на 14.12.2023 г. на паркинга пред Националния исторически музей.

Столична дирекция на вътрешните работи  осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението.