Организация на движението за основен ремонт на ул. „Николай Коперник“

До 30.06.2023 г. (включително) продължава забраната за влизане на пътни превозни средства по ул. „Николай Коперник“ от ул. „Гео Милев“ до ул. „Манастирска“ и по ул. „Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“.