Организация на движението за осигуряване на паркоместа за провеждане на информационно автомобилно шествие

От 12:45 ч. до 13:15 часа на 11.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на западната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” (от страната на ул. „Княз Александър I“) – 15 (петнадесет) броя паркоместа.