Организация на движението за миене на тунел по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ при бул. „Цар Борис III“

От 00:30 часа до 04:30 часа на 01.06.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в тунела по бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ при бул. „Цар Борис III“.