Организация на движението за маршрута на автобусна линия № 107 (посока кв. „Суходол“)

До 10.08.2023 год. „Център за градска мобилност“ ЕАД ще актуализира спирковите указатели и разписанията по спирките за линия № 107 в скъсения маршрут.