Организация на движението за кръстовище ул. „Цар Шишман“ – ул. „Славянска“ и ул. „Цар Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Аксаков“

 

До 02.05.2023 г. (включително) временно се променя организацията на движение, като се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Цар Шишман“ – ул. „Славянска“ и по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Славянска“ и ул. „Аксаков“. За същия период от време се променя посоката на движение по ул. „Добруджа“, като същата става от ул. „Славянска“ към ул. „Аксаков“. Забранява се влизането, престоят и паркирането на превозни средства по: ул.„Цар Шишман“ между ул. „Иван Вазов“ и ул. „Славянска“, ул. „Славянска“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Цар Шишман“, ул. „Славянска“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“, ул. „Хаджи Димитър“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Васил Левски“ и ул. „Достоевски“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.