Организация на движението през кръстовището на ул. „6-ти септември“ – ул. „Иван Вазов“

До 08.08.2023 г. (включително) продължават следните промени в организацията на движение:

  • забрана за влизане на пътни превозни средства (ППС) през кръстовище ул. „6-ти септември“ – ул. „Иван Вазов“;
  • забрана за влизането, престоя и паркирането по: ул. „Иван Вазов“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „6-ти септември“, ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“, ул. „6-ти септември“ между ул. „Славянска“ и ул. „Иван Вазов“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.