Организация на движението за концерт „Заедно за Максим“ в кинотеатър „Освобождение“

От 14:00 часа до 20:00 часа на 29.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”, на локалното пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ № 106 пред кинотеатър „Освобождение“.