Организация на движението за канализационна мрежа на кв. „Суходол”

До 11.04.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Траян Танев“ между ул. „Жоте Илков“ и ул. „Овче поле“ в кв. „Суходол“.