Организация на движението за изпълнение на дейности по обновяване на централна градска част – зона 4

 

До 05.05.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по:

-  ул. „Шипка“ между ул. „15-ти ноември“ и ул. „Париж“;

- ул. „Париж“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Оборище“;

- северната крайна пътна лента на ул. „Оборище“ между пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Г. С. Раковски“.

До 05.05.2023 г. (включително) се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по:

-  северозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „11-ти август“;

- северната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „11-ти август“ и ул. „Дунав“;

- североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Дунав“ и ул. „Оборище“;

- югозападната дъга на пл. „Св. Александър Невски“ между ул. „Оборище“ и ул. „Шипка“;

- югоизточната дъга на пл. „Народно събрание“ между ул. „Цар Шишман“ и бул. „Цар Освободител“.