Организация на движението за измиване на транспортен подлез НДК

 От 00:30 часа до 04:30 часа на 02.06.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Ген. Скобелев“ (транспортен подлез НДК).