Организация на движението за измиване на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от Софийски Околовръстен път до бул. „Д-р Г. М. Димитров“


От 00.30 часа до 02.00 часа на 11.05.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от Околовръстен път до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

От 02.00 часа до 04.30 часа на 11.05.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.