Организация на движението за изместване на двупосочна спирка

Считано от 15.08.2023 г. се измества двупосочна спирка „Метростанция Западен парк“ (за трамвайна линия № 8) с код 1048, както и спирка с код 1049.