Организация на движението за изграждане на ул. „Добруджански край“


Продължава организацията на движение до 31.08.2023 г. (включително) за забрана на влизането и престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Добруджански край“ в участъка от ул. „Йоаким Кърчовски“ до ул. „Йорданка Филаретова“.