Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

От 11.09.2023 г. до 22.09.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътните превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Константин Помянов“ и кръговото кръстовище на ул. „Папрат"/ул. „Захари Зограф“, с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за автомобилите, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

Променя се и маршрутът на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98, както следва:
- Автобусна линия № 64 (в посока Център по хигиена): от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Ламар“ – ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“ и надясно по ул. „Нарцис“ по маршрута до Център по хигиена двупосочно.
- Автобусна линия № 66 (в посока хотел "Морени"): от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Ламар“ – ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“, наляво по ул. „Нарцис“ и надясно през площад „Цар Иван Александър“ по маршрута до хотел „Морени“ двупосочно.
- Автобусни линии №№ 68 и 98 в посока съответно кв. "Симеоново" и кметство Железница: от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Ламар“ – ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“, наляво по ул. „Нарцис“, по ул. „Папрат“ и по ул. „Захари Зограф“ по маршрутите.
- За автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98 се разкрива временна двупосочна спирка на кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Ламар“ – ул. „Лешникова гора“.