Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”, район „Витоша“

От 01.08.2023 г. до 14.10.2023 г. (включително) се въвежда промяна в организацията на движение във връзка с изграждането на канализация в кв. “Драгалевци“:

➢ Забранява се влизането на пътните превозни средства по ул. „Папрат“ между ул. „Лешникова гора“ и ул. „Карнобатски проход“ (кръговото кръстовище), по ул. „Карнобатски проход“ между ул. „Папрат“ и ул. „Д. Горинов“ и по ул. „Д. Горинов“ между ул. „Лешникова гора“ и ул. „Папрат“ с изключение на превозните средства, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за превозни средства, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

➢ Въвежда се еднопосочно движение по следните улици и булеварди в кв. „Драгалевци“:

 • бул. „Черни връх“ между ул. „Акад. Петър Динеков“ и ул. „Лешникова гора“ с посока към ул. „Лешникова гора“;
 • ул. „Лешникова гора“ между бул. „Черни връх“ и ул. „Цветарска“ с посока към ул. „Цветарска“;
 • ул. „Цветарска“ между ул. „Лешникова гора“ и ул. „Ламар“ с посока към ул. „Ламар“;
 • ул. „Къпинка“ между ул. „Ламар“ и СОП с посока към СОП;
 • ул. „Акад. Петър Динеков“ между ул. „Къпинка“ и бул. „Черни връх“ с посока към бул. „Черни връх“.

От 01.08.2023 г. до 14.10.2023 г. (включително) се променя маршрутът на автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98, както следва:

➢ Автобусна линия № 64 (в посока Център по хигиена):

 • От Зоопарка по нормалния маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“ и надясно по ул. „Нарцис“ по маршрута до Център по хигиена.
  За линията се разкрива временна спирка с код 6696 „Ул. Лешникова гора-временна“ на ул. „Нарцис“ на 20,00 метра след десния завой от ул. „Лешникова гора“.
 • В посока Зоопарка автобусите от линия № 64 продължават да се движат по променения маршрут, както следва: от Център по хигиена по действащия маршрут до кръстовище ул. „Нарцис“ – ул. „Лешникова гора“, по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Цветарска“,  по ул. „Ламар“, по ул. „Къпинка“, по ул. „Акад. Петър Динеков“ и по бул. „Черни връх“ по маршрута.
  За линията е разкрита временна спирка с код 6690 „Ул. Лешникова гора-временна“ на ул. „Нарцис“ на 30,00 метра преди левия завой към ул. „Лешникова гора“.

➢ Автобусна линия № 66 (в посока хотел „Морени“):

 • От Зоопарка по нормалния маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“, наляво по ул. „Нарцис“ и надясно през площад „Цар Иван Александър“ по маршрута до хотел „Морени“.
 • В посока Зоопарка автобусите от линия № 66 продължават да се движат по променения маршрут, както следва: от хотел „Морени“ по действащия маршрут до площад „Цар Иван Александър“, по ул. „Нарцис“, по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Цветарска“,  по ул. „Ламар“, по ул. „Къпинка“,  по ул. „Акад. Петър Динеков“ и по бул. „Черни връх“ по маршрута.

➢ Автобусни линии №№ 68 и 98 (в посока съответно кв. "Симеоново" и с. Железница): 

 • От Зоопарка по нормалния маршрут до кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Лешникова гора“, надясно по ул. „Лешникова гора“, наляво по ул. „Нарцис“, ул. „Папрат“ и през кръговото кръстовище надясно по ул. „Захари Зограф“ и по маршрутите.
 • В посока Зоопарка автобусите от линии №№ 68 и 98 продължават да се движат по променения маршрут, както следва: по действащите маршрути до кръговото кръстовище на ул. „Захари Зограф“ и ул. „Папрат“, по ул. „Папрат“, по ул. „Нарцис“, по ул. „Лешникова гора“, по ул. „Цветарска“, по ул. „Ламар“, по ул. „Къпинка“, по ул. „Акад. Петър Динеков“ и по бул. „Черни връх“ по маршрутите.

➢ За автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98 се разкрива временна спирка с код 6695 „Гробищен парк Драгалевци-временна“ на бул. „Черни връх“ преди десния завой към ул. „Лешникова гора“. 

За автобусни линии №№ 64, 66, 68 и 98 е разкрита временна спирка с код 6689 „Гробищен парк Драгалевци-временна“ на ул. „Цветарска“ след кръстовището с ул. „Лешникова гора“.