Организация на движението за изграждане на канализация в кв. „Драгалевци”

Продължава въведената организация на движение до 07.07.2023 г. (включително) във връзка с изграждането на канализация в „Драгалевци“.