Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

До 04.06.2023 г. (включително) продължава въведената организация на движението.