Организация на движението за изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци”

До 31.05.2023 г. (включително) продължава ще действа въведената временна организация на движение във връзка с изграждане на канализация в кв. “Драгалевци“.