Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности

От 13:00 до 18:00 часа на 06.12.2023 г. се разрешава престоят и паркирането на пътното превозно средство, обслужващо товаро-разтоварните дейности на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 1 – 3 (три) паркоместа.