Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности на 08.11.2023 г.

От 13:00 до 18:00 часа на 08.12.2023 г. се разрешава престоят и паркирането на пътните превозни средства, обслужващи товаро-разтоварните дейности на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 1 – 3 (три) паркоместа.