Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 18:00 до 22:00 часа на 03.12.2022 г. на ул. „Хан Крум“ № 1 – 3 (три) паркоместа;
  • От 10:00 до 16:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Узунджовска“ № 7 – 9 – 3 (три) паркоместа;
  • От 16:00 до 22:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Ген. Гурко“ № 19 – 3 (три) паркоместа.