Организация на движението за заснемане на филм „Гунди – легенда за любовта“

От 08:00 часа до 22:00 часа на 04.07.2023 г. и 06.07.2023 г., от 12:00 часа на 08.07.2023 до 03:00 часа на 09.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на бул. „Александър Стамболийски“ в участъка между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Братя Миладинови“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа.