Организация на движението за заснемане на филм

От 12:00 ч. до 22:00 часа на 11.04.2023 г., от 16:00 ч. до 20:00 часа на 27.04.2023 г., от 07:00 ч. до 19:00 часа на 28.04.2023 г., от 16:00 ч. до 20:00 часа на 01.05.2023 г. и от 07:00 ч. до 19:00 часа на 02.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип Ц– 3 (три) паркоместа.
Забранява се влизането на пътни превозни средства при заснемане на кадър с изключение на автомобилите на снимачния екип по алеята пред бл. 6 в ж.к. „Яворов“ на интервали от по 3 минути, максимум 3 пъти между 16:00 ч. до 19:00 часа на 28.03.2023 г. и на 02.05.2023 г.