Организация на движението за заснемане на филм

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 18:00 часа на 25.03.2023 г. до 18:00 часа на 26.03.2023 г.:

- на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Сердика“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) паркоместа.

От 18:00 часа на 26.03.2023 г. до 12:00 часа на 27.03.2023 г.  на ул. „Свищов“ между бул. „Сливница“ и ул. „Враня“– 8 (осем) паркоместа.

От 07:00 до 19:00 часа на 28.03.2023 г.:

- на ул. „Кръстьо Сарафов“ между ул. „Света гора“ и ул. „Янко Софийски войвода“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Света гора“ между ул. „Бряст“ и ул. „Миджур“ – 4 (четири) паркоместа.

От 12:00 до 22:00 часа на 28.03.2023 г. на ул. „Веслец“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ – 6 (шест) паркоместа.

От 17:00 часа на 29.03.2023 г. до 12:00 часа на 30.03.2023 г.:

- на ул. „Будапеща“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Георги Бенковски“ – 4 (четири) паркоместа.

От 18:00 часа на 29.03.2023 г. до 18:00 часа на 30.03.2023 г. на ул. „Княз Борис I“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 8 (осем) паркоместа.