Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 08.00 до 15.00 часа на 19.02.2023 г. на бул. „Янко Сакъзов“ между № 13 и № 15 – 8 (осем)/ паркоместа.
  • От 19.00 часа на 19.02.2023 г. до 14.00 часа на 20.02.2023 г. на ул. „Московска“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бариерата на Британското посолство – 8 (осем) паркоместа.
  • От 08.00 до 20.00 часа на 20.02.2023 г. ул. „Леге“ между ул. „Позитано“ и ул. „Съборна“ – 8 (осем) паркоместа.
  • От 08.00 до 20.00 часа на 20.02.2023 г. на ул. „Христо Белчев“ между ул. „Алабин“ и ул. „Иван Денкоглу“– 8 (осем) паркоместа.
  • От 18.00 часа на 20.02.2023 г. до 13.00 часа на 21.02.2023 г.  ул. „Митрополит Панарет“ между ул. „Христаки Павлович“ и ул. „Сава Радулов“ – 8 (осем) паркоместа;
  • От 08.00 до 20.00 часа на 21.02.2023 г. на ул. „Трапезица“ между бул. „Кн. Мария Луиза“ и ул. „Георг Вашингтон“ – 6 (шест) паркоместа.

От 18.00 часа на 21.02.2023 г. до 15.00 часа на 22.02.2023 г. :

  • на ул. „Сердика“ между ул. „Струма“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 6 (шест) паркоместа;
  • на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) паркоместа.

От 08.00 до 15.00 часа на 22.02.2023 г.:

  • на ул. „Поп Богомил“ между ул. „Будапеща“ и ул. „Г.С.Раковски“ – 4 (четири) паркоместа;
  • на ул. „Будапеща“ между ул. „Поп Богомил“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – 4 (четири) паркоместа.