Организация на движението за заснемане на филм


От 12:00 часа до 18:00 часа на 05.01.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 5 (пет) минути на час за заснемане на кадър, по веднъж на час (максимум 6 пъти за периода) на ул. „Кокалянски рид“, с. Кокаляне,  в участъка между „Буката“ и базата на сдружение „Конна терапия“.

Заеманият участък за контролиране на движението на пътните превозни средства по ул. „Кокалянски рид“ е с дължина 200 метра – 100 (сто) метра в двете посоки на движение на превозни средства, от мястото на каскадата.