Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип, както следва:
- от 17:00 часа до 19:00 часа на 02.09.2023 г. на ул. „Пъстроцветна“ при манастир „Св. Св. Кирил и Методий“ – 7 (седем) броя паркоместа;
- от 10:00 часа до 13:00 часа на 13.09.2023 г. на ул. „Обзор“ при ул. "Биримирска поляна“, извън обхвата на автобусните спирки – 7 (седем) броя паркоместа.

От 10:00 часа до 13:00 часа на 13.09.2023 г.  се  забранява влизането на пътни превозни средства  за максимум 5 (пет) минути на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 6 пъти за периода) на ул. „Обзор“ в участъка между ул. „Св. Крал“ и ул. „Каменица“.