Организация на движението за заснемане на филм

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

 • от 09:00 до 20:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ – 5 (пет) паркоместа;
 • от 09:00 до 20:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Ген. Гурко“ – 10 (десет) паркоместа;
 • от 09:00 до 20:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Патриарх Евтимий“ – 20 (двадесет) паркоместа;
 • от 19:00 до 22:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Струмица“ между ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Хан Крум“ – 4 (четири) паркоместа;
 • от 19:00 до 22:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Хан Крум“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ – 5 (пет) паркоместа;
 • от 09:00 до 21:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „Неофит Рилски“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Струмица“ – 14 (четиринадесет) паркоместа;
 • от 09:00 до 21:00 часа на 04.12.2022 г. на ул. „6-ти септември“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Хан Аспарух“ – 10 (десет) паркоместа;
 • от 14:00 ч. до 20:00 ч. на 10.12.2022 г. ул. „Цар Асен“ между ул. „Бузлуджа“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 5 (пет) паркоместа; 
 • от 14:00 ч. до 20:00 ч. на 10.12.2022 г.  на бул. „Ген. Скобелев“ между ул. „Цар Асен“ и бул. „Витоша“ – 10 (десет) паркоместа;
 • от 07:00 до 19:00 ч. на 13.12.2022 г. на локалното пътно платно на бул. „Кн. Мария-Луиза“ в посока бул. „Рожен“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

Забранява се влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

 • от 01:00 до 04:00 часа на 04.12.2022 г. по бул. „Ген. Скобелев“ (тунел НДК) между пл. „5-те кьошета“ и ул. „Г. С. Раковски“;
 • от 15:00 до 22:00 часа на 04.11.2022 г. по ул. „Неофит Рилски“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Струмица“;
 • от 17:00 до 22:00 часа на 04.12.2022 г. по ул. „6-ти септември“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Хан Аспарух“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства при заснемане на кадър с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

 • по бул. „Васил Левски“ между пл. „Проф. Фритьоф Нансен“ и ул. „Г. С. Раковски“ на интервали по 3 минути – 3 пъти за интервала от време 01:00 ч. до 03:00 ч. на 04.12.2022 г.;
 • по ул. „Хан Крум“ от ул. „Г. С. Раковски“ към пл. „Ю. Буков“ на интервали по 3 минути, максимум 7 пъти между 20:00 ч. и 22:00 ч. на 04.12.2022 г.;
 • по ул. „6-ти септември“ от ул. „Граф Игнатиев“ в посока пл. „Ю. Буков“ на интервали по 3 минути, максимум 7 пъти между 20:00 ч. и 22:00 ч. на 04.12.2022 г.;
 • по бул. „Кн. Мария-Луиза“ от изхода от локалното платно на булеварда в посока бул. „Рожен“ на интервали по 2 минути – 5 пъти за интервала от време 19:00 ч. до 20:00 ч. на 13.12.2022 г.