Организация на движението за заснемане на филм с работно заглавие „Алфа”

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 18:00 часа на 01.03.2023 г. до 18:00 часа на 02.03.2023 г. на ул. „Кн. Борис I“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 8 (осем) паркоместа;

От 18:00 часа на 03.03.2023 г. до 18:00 часа на 04.03.2023 г.:

- на ул. „Сердика“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 4 (четири) паркоместа;

- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 4 (четири) паркоместа.

– От 18:00 часа на 05.03.2023 г. до 18:00 часа на 06.03.2023 г.:

- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Сердика“ и ул. „Веслец“ – 2 (две) паркоместа;

- на ул. „Сердика“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Екзарх Йосиф“ – 6 (шест) паркоместа.