Организация на движението за заснемане на филм с работно заглавие „Marked men“

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- От 09:00 до 20:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Дякон Игнатий“ и ул. „Кн. Александър I“ – 5 (пет) паркоместа;

- От 09:00 до 20:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Солунска“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „ Граф Игнатиев“ – 3 (три) паркоместа;

- От 09:00 до 20:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Ген. Гурко“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 09:00 до 22:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Струмица“ между ул. „Неофит Рилски“ и ул. „Хан Крум“ – 5 (пет) паркоместа;

- От 09:00 до 22:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Хан Крум“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ – 10 (десет) паркоместа;

- От 09:00 до 22:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Хан Аспарух“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ –  3 (три) паркоместа;

- От 09:00 до 22:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „Неофит Рилски“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ –  14 (четиринадесет) паркоместа;

От 09:00 до 22:00 часа на 11.12.2022 г. на ул. „6-ти септември“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Хан Аспарух“ – 10 (десет0 паркоместа.

Забранява се влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- От 15:00 до 22:00 часа на 11.11.2022 г. по ул. „Неофит Рилски“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Струмица“;

- От 17:00 до 22:00 часа на 11.12.2022 г. по ул. „6-ти септември“ между пл. „Ю. Буков“ и ул. „Хан Аспарух“.

- От 01:00 до 04:00 часа на 12.12.2022 г. по бул. „Ген. Скобелев“ (тунел НДК) между пл. „5-те кьошета“ и ул. „Г. С. Раковски“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства при заснемане на кадър с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- По ул. „Хан Крум“ от ул. „Г. С. Раковски“ към пл. „Ю. Буков“ на интервали от по 3 минути, максимум 7 пъти между 20:00 ч. и 22:00 ч. на 11.12.2022 г.;

- По ул. „6-ти септември“ от ул. „Граф Игнатиев“ посока пл. „Ю. Буков“ на интервали от по 3 минути, максимум 7 пъти между 20:00 ч. и 22:00 ч. на 11.12.2022 г.;

- По бул. „Васил Левски“ между пл. „Проф. Фритьоф Нансен“ и ул. „Г. С. Раковски“ на интервали от по 3 минути – 3 пъти за интервала от време 01:00 ч. до 03:00 ч. на 12.12.2022 г.