Организация на движението за заснемане на филм "Любовта ми е гръцка"

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 16:00 часа на 12.04.2023 г. до 14:00 часа на 13.04.2023 г. на ул. „Марин Дринов“ в участъка между ул. „Проф. Асен Златаров“ и ул. „Васил Априлов“ – 16 (шестнадесет) броя паркоместа;

- от 16:00 часа на 12.04.2023 г. до 14:00 часа на 13.04.2023 г. на ул. „Проф. Асен Златаров“ при кръстовището с ул. „Марин Динов“ – 4 (четири) броя паркоместа;