Организация на движението за заснемане на филмова продукция с работно заглавие „Мама”

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
-  От 08:00 до 21:00 часа на 08.09.2023 г. и от 08:00 до 21;00 часа на 09.09.2023 г. на ул. „Кракра“ между ул. „Шипка“ и бул. „Цар Освободител“ – 6 (шест) паркоместа;
- От 08:00 до 21:00 часа на 10.09.2023 г. на ул. „Оборище“ между ул. „Васил Априлов“ и ул. „Кракра“ – 6 /шест/ паркоместа.
- От 06:00 до 21:00 часа на 11.09.2023 г. на ул. „Московска“ между ул. „Париж“ и ул. „Дунав“ – 6 (шест) паркоместа.