Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 18:00 часа на 02.12.2022 г. до 18:00 часа на 03.12.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Буная“ между ул. „Русалка“ и ул. „Оборище“ – 12 (дванадесет) паркоместа.