Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 26.03.2023 г.

От 17:00 часа на 25.03.2023 г. до 14:00 часа на 26.03.2023 г. ще се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- на паркинга на пл. „Княз Александър I“;

- на ул. „Княз Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“ – 15 (петнадесет) паркоместа;

- на ул. „Дякон Игнатий“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Аксаков“ – 15 (петнадесет) паркоместа.

От 06:00 до 09:00 часа на 26.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип по бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г. С. Раковски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства при заснемане на кадър с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- на пл. „Независимост“ и по бул. „Княз Александър Дондуков“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ на интервали от по 2 минути, максимум 4 пъти между 06:00 ч. и 09:00 ч. на 26.03.2023 г.;

- по ул. „46-та“ под бул. „Ботевградско шосе“ на интервали от по 2 минути, максимум 5 пъти за интервала от време 10:00 ч. до 14:00 ч. на 26.03.2023 г., без да се възпрепятства движението на колите на обществения транспорт.