Организация на движението за заснемане на рекламен клип


От 08.00 до 19.00 часа на 20.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“  на ул. „Тинтява“ между ул. „Трепетлика“ и ул. „Русаля“ - 10 (десет) паркоместа.