Организация на движението за заснемане на рекламен видео клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на автомобилите  на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 06:00 часа до 13:00 часа на 12.12.2023 г. на ул. „Будапеща“ в участъка между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“ – 15 (петнадесет) броя паркоместа;
-  От 09:00 часа до 19:00 часа на 13.12.2023 г. на ул. „Чаталджа“ в участъка между ул. „Панайот Волов“ и бул. „Васил Левски“ – 4 (четири) броя паркоместа.