Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на превозните средства на снимачния екип и извън места за служебен абонамент в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

  • От 06:00 часа до 22:00 часа на 06.12.2023 г. на ул. „Алабин П. Владимирович“ в участъка между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“ – 30 (тридесет) броя паркоместа;
  • От 06:00 часа до 22:00 часа на 06.12.2023 г. на ул. „Позитано“ в участъка между ул. „Цар Калоян“ и ул. „Леге“ – 20 (двадесет) броя паркоместа;
  • От 18:00 часа до 22:00 часа на 06.12.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 5 (пет) минути за заснемане на кадър, по два пъти на час (8 пъти за периода), по ул.„Алабин П. Владимирович“ в участъка между ул. „Леге“ и ул. „Цар Калоян“.