Организация на движението за заснемане на рекламен клип на „Киндер“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип, както следва:

- От 06:30 до 18:30 часа на 03.01.2023 г. и от 08:00 до 18:00 часа на 04.01.2023 г. на ул. „Хан Крум“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Струмица“ – 2 (две) паркоместа;

- От 18:00 часа на 04.01.2023 г. до 18:00 часа на 05.01.2023 г. и от 06:00 до 19:00 часа на 06.01.2023 г. на ул. „Хан Крум“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ – 12 (дванадесет) паркоместа;

- От 19:00 часа на 04.01.2023 г. до 18:00 часа на 05.01.2023 г. и от 06:00 до 19:00 часа на 06.01.2023 г. на ул. „Струмица“ между ул. „ Хан Крум“ и ул. „Неофит Рилски“ – 4 (четири) паркоместа;

- От 18:00 часа на 04.01.2023 г. до 09:00 часа на 05.01.2023 г. на ул. „Искър“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „11-ти август“ – 5 (пет) паркоместа.