Организация на движението за заснемане на рекламен клип

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- от 08:00 часа до 12:00 часа на 30.08.2023 г. на ул. „Булаир“ в участъка между локалното пътно платно на  бул. „Цар Борис III“ и ул. „Осоговски проход“ – 6 (шест) броя паркоместа;
- от 08:00 часа до 12:00 часа на 31.08.2023 г. на ул. „Бъднина“ при ул. „Александър Паскалев“ – 5 (пет) броя паркоместа;
- от 13:00 часа до 20:00 часа на 01.09.2023 г. на алея. „Даниел Неф“ в участъка между ул. „Проф. Саша Попов“ и локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ – 7 (седем) броя паркоместа.