Организация на движението за заснемане на рекламен клип

 

Забранява се престоят и паркирането, с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 05.00 часа до 17.00 часа на 23.08.2023г. на локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ в участъка между ул. „Атанас Далчев“ и ул. „Тарас Шевченко“ – 10 (дест) броя паркоместа;

- от 05.00 часа до 17.00 часа на 23.08.2023 г. на ул. „Атанас Далчев“ в участъка между локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ и ул. „Райко Алексиев“ - 5 (пет) броя паркоместа;

- от 07.00 часа до 17.00 часа на 23.08.2023 г. на бул. „Княз Ал. Дондуков“ в участъка между ул. „Бачо Киро“ и ул. „Сердика“ - 10 (десет) броя паркоместа;

- от 07.00 часа до 17.00 часа на 23.08.2023 г. на ул. „Бачо Киро“ в участъка между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и ул. „Искър“ - 5 (пет) броя паркоместа;

- от 04.00 часа до 23.00 часа на 23.08.2023 г. на бул. „Янко Сакъзов“ в участъка между ул. „Панайот Волов“ и ул. „Сан Стефано“ - 10 (десет) броя паркоместа;

- от 04.00 часа до 22.30 часа на 23.08.2023 г. на ул. „Кракра“ в участъка между бул. „Янко Сакъзов и ул. „Оборище“ - 5 (пет) броя паркоместа.