Организация на движението за заснемане на рекламен клип

 

 

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- от 09.00 до 18.00 часа на 20.08.2023 г. на ул. „Черковна“ между ул. „Франсис де Пресансе“ и ул. „Русалка“ – 2 /две/ паркоместа;

-от 18.00 часа на 20.08.2023 г. до 18.00 часа на 21.08.2023 г.;

- на ул. „Русалка “ между ул. „Черковна“ и ул. „Васил Друмев“ – 5 /пет/ паркомест;

- на ул. „Черковна“ между ул. „Франсис де Пресансе“ и ул. „Русалка“ – 6 /шест/ паркоместа.