Организация на движението за заснемане на рекламен клип на 05.08.2023 г.

От 08:00 до 15:00 часа на 05.08.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Димитър Димов“ между ул. „Света гора“ и ул. „Милин камък“ – 15 (петнадесет) паркоместа.