Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 15:00 часа на 31.07.2023 г. до 10:00 часа на 01.08.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип, на ул. „Проф. Георги Златарски“ в участъка между бул. „Д-р Г. М. Димитров“ и ул. „Проф. Георги Златарски“ № 5 – 10 (десет) броя паркоместа.