Организация на движението за заснемане на рекламен клип

От 19:00 часа до 24:00 часа на 10.07.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства  за максимум 1 (една) минута на час за заснемане на кадър, по два пъти на час (максимум 12 пъти за периода) на ул. „Донка Ушлинова“ пред спортна зала „Левски София“. Заеманият участък за контролиране на движението на пътните превозни средства по улицата е с дължина 100 (сто) метра.